Privacy Protocol

PFM hecht veel waarde aan uw privacy. Welke rol privacy speelt bij onze dienstverlening, welke stappen PFM heeft genomen om de privacy te waarborgen, en wat wij doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden op deze pagina. 

Opt-out

Wij geven iedereen de mogelijkheid om zijn MAC adres op deze pagina af te melden. Hierna wordt uw MAC adres niet langer geteld en meegenomen in de statistieken die wij maken voor onze klanten. 

Waarom meten?

PFM biedt haar klanten de mogelijkheid om te meten met WI-FI in winkelruimten of winkelcentra. Daardoor kunnen onze klanten beter inzicht krijgen in de route die consumenten nemen, en kunnen zij de service in de winkel verder verbeteren.  Maar te denken valt ook aan het optimaliseren van de ontwikkeling en inrichting van een meetgebied, of het verbeteren van de veiligheid bij evenementen. 

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Op iedere Smartphone zit WI-FI. Dankzij een MAC adres kan iedere SmartPhone zich uniek identificeren op WI-FI netwerken. De WI-FI sensoren meten de aanwezigheid van het MAC adres van uw WIFI apparaat.  PFM versleutelt en anonimiseert deze MAC adressen direct na de meting, waardoor een persoonlijke link naar invididuen niet mogelijk is. 

Welke gegevens ontvangen onze klanten?

Onze klanten ontvangen van ons alleen toegang tot geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens. Denk aan informatieve over aantallen, verblijfsduur, de looproutes. 

Niet meedoen (Opt-out)

U kunt er voor kiezen om altijd uw WI-FI uit te zetten, maar u kunt zich ook afmelden, waardoor wij uw (versleutelde) MAC adres niet meenemen in onze analyses.

Waar kan ik deze gegevens vinden?

Android: Instellingen, Over de telefoon, Status, WI-FI Mac adres iPhone: Instellingen, Info, WI-FI adres